Tối đa hóa doanh thu bằng cách tận dụng tối đa các vị trí quảng cáo còn lại của website. Chúng tôi bán không gian quảng cáo trên trang website của bạn dựa theo CPM (chi phí tính theo số lần quảng cáo xuất hiện) và CPC (Chi phí theo số lần Click).

 

 

 

Khi chúng tôi không có chiến dịch quảng cáo nào trên trang website của bạn, bạn có thể sử dụng hệ thống của chúng tôi để phục vụ cho bất kỳ quảng cáo hoặc quảng cáo của bên thứ ba.

 

 

 

 

Hệ thống thanh toán chính xác, minh bạch và cập nhật giúp bạn nhanh chóng nhận được tiền quảng cáo của mình.

 

 

 

 

Chúng tôi giám sát tất cả các chiến dịch quảng cáo và tối ưu hóa hiệu suất để đạt được các kết quả tốt nhất có thể. Đối với các Publisher, dịch vụ này tùy thuộc vào tỷ lệ CPM, CPC tối ưu và việc tối đa hóa khả năng sinh lợi từ những quảng cáo trên website của bạn.

 

 

 

Cách thức quảng cáo độc đáo và sáng tạo của CreatMark khiến người sử dụng Website chú ý hơn và click nhiều hơn vào quảng cáo trên website của bạn.

Advertisements